Tegen landen, streken en hun bewoners

Mooi Emmen

soms is mijn enthousiasme niet te remmen
dan denk ik over alles positief
is zelfs de grauwe lelijkheid mij lief
en mijn humeur door niemand te ontstemmen

zo’n mooie dag, geen voetangels en klemmen
de wereld lacht, geen mens is agressief
ik spin van blijdschap en van puur gerief
en zeg met trots hoe ik geniet van … Emmen

de dokter kijkt mij onderzoekend aan
een zweem van deernis in vermoeide ogen
dan grijpt hij onvermurwbaar naar een spuit

‘meneer, het blijkt niet goed met u te gaan
er schort beslist iets aan uw denkvermogen
rust u nu maar een dagje lekker uit’

Daan de Ligt

In memoriam Daan de Ligt
Daan droeg meerdere gedichten bij aan weblog De Valse Noot/HekelVers. Vooral de Drenten en de Zeeuwen moesten het bij hem ontgelden. Op 22 augustus 2016 is hij overleden. Wij gedenken deze vriendelijke hekelaar in dankbaarheid.