Tegen God en goddelozen

2 Koningen 2:23-25

Profeet Elisa deed zijn best
De mens Gods regels voor te leven
En zo naar eerherstel te streven
Het volk had het weer eens verpest

Elisa schoor zijn schedel kaal
En werd door 42 kinderen
Bespot, wat God kordaat liet minderen
Geen mens zet mannen Gods voor paal!

God regelde bij toverslag
Twee hongerige grizzlyberen
Een bloedbad Gods, dat zou ze leren!
Daar klonk Elisa’s hoongelach

De bodem raakte roodgekleurd
Terwijl die schoolklas werd verscheurd

Jacobus

Toelichting: In 2020 verscheen ‘De openbaringen van Jacobus‘, niet te verwarren met de Openbaring van Jacobus uit de Nag Hammadi-geschriften. Deze nieuwe openbaringen, geschreven door Jacobus, behelzen een complete Rijmbijbel in 81 sonnetten, met warme aandacht voor de gruwelijkste en meest absurde levenslessen in het Woord Gods. Dit sonnet vat het verhaal van de profeet Elisa samen.

Tegen God en goddelozen, Tegen persoon X of Y

Op Freek de Jonge

Het kind uit de Hervormde pastorie
geloofde niet dus nam de jonge Freek
ruw spottend afstand van zijn vaders preek,
hij gold al snel als goddeloos genie

waar iedere afvallige naar keek
als Freek vol vuur de christen kwetste die
tot God bad met gebogen hoofd en knie
opdat ‘ie voor de duivel niet bezweek.

Maar Lale Gül die hunkert naar een leven
in vrijheid die aan die van Freek doet denken
heeft hij een laffe deugsermoen gegeven,

voor hem is ‘t tegenwoordig om het even:
wat woorden die een moslim kunnen krenken
of een pak slaag door lichtgeraakte neven.

John Manschot

Toelichting: Op zondag 12 december vertelde Lale Gül, die ernstig werd bedreigd na de verschijning van haar debuut “Ik ga leven”, in een interview bij omroep WNL dat ze weinig steun kreeg uit progressieve hoek; zo had domineeszoon Freek de Jonge haar de les gelezen over het beschimpen van religie. Lale Gül: “Hij beweerde dat, als je iemand beledigt, dit net zo erg is als wanneer je iemand een klap op z’n kop geeft.” 

Tegen God en goddelozen

Psalm 139

U kent ons, God, tot in de ziel
U heeft de nieren zelfs geschapen
Hooguit genetisch zijn we apen
Van achter, voor, en en profile

God, houd ons op het rechte spoor
Wie over U respectloos praten
En wie U haat moeten wij haten
Daar geeft u geen vergeving voor

Wie zondigt, vloekt of bloed vergiet
Verdient helaas geen eeuwig leven
En zelfs het leven niet voor even
Hun kop eraf, dan staat U quitte

In haat en wrok en jaloezie
Is er van U geen evenknie

Jacobus

Toelichting: In 2020 verscheen ‘De openbaringen van Jacobus‘, niet te verwarren met de Openbaring van Jacobus uit de Nag Hammadi-geschriften. Deze nieuwe openbaringen, geschreven door Jacobus, behelzen een complete Rijmbijbel in 81 sonnetten, met warme aandacht voor de gruwelijkste en meest absurde levenslessen in het Woord Gods. Dit sonnet vat de afdeling “psalmen” samen.

Tegen God en goddelozen

‘Alsof het Allah iets zou kunnen schelen…’

Alsof het Allah iets zou kunnen schelen
dat tekenaars en schrijvers snedig spotten
of burgers smalend spreken over zotten
als moslims wegens doorgesneden kelen

een samenleving schokken en beknotten
in onbekommerd vrij zijn om te delen
wat er zoal in ’t mensenbrein kan spelen.
Laat je door Elforkani niet bedotten.

Die zelfverklaarde spreekbuis der profeet
die ooit verzon dat Allah zelf hem riep
en in diens naam veel onfatsoenlijks deed,

spreekt zalvend van respect maar in ’t geniep
is híj het die een kromzwaard heeft gesmeed
terwijl de Deugd zo lekker deugend sliep.

John Manschot

Toelichting: het sonnet is een reactie op dit interview met imam Elforkani van de Blauwe Moskee, en de recente gebeurtenissen in Frankrijk. 

 

 

Tegen God en goddelozen

Rome

Rome roept de protestanten,
samen zijn we zeker, sterk.
Ja, schaart u van alle kanten
bij de roomse moederkerk

Protestanten zijn restanten,
niet geschikt voor ‘t echte werk.
Wij, wij weten echt van wanten,
waar ik bij hen niets van merk.

Beste Rome luister even,
’t zal toch niet zo makkelijk gaan.
Gehoor aan die oproep geven?

Zo gezegd, maar niet gedaan.
Waar halen we zoveel gedreven
pedo-dominees vandaan?

Jan M. Hazenberg

 
Toelichting: geschreven naar aanleiding van o.a. uitspraken van kardinaal Van Eijk.
Tegen God en goddelozen

Niet te harden

Het is voor Allah niet te harden
als hij geen vlees meer krijgt te eten
dus schiet maar met een schoon geweten
een bus vol kinderen aan flarden
Het vlees hoeft niet halal te zijn
want ook een smerig homozwijn
en de onreine christenhonden
zijn door Allah al verslonden

We sidderen voor extremisten
die de koran interpreteren
als handboek voor het liquideren
van elke heiden, jood of christen.
Maar stel, die Allah vreet ons op
de westerse beschaving stopt
wat blijft er over op de aarde
dan moordenaars met zwarte baarden?

Dan is het uit met grappen maken
dan is het uit met musiceren
dan valt er niets te tolereren
en schreeuwt de imam van de daken
Dan zijn ze nog de enigen
om mensen dood te stenigen
die ze op overspel betrappen
of clandestien een biertje tappen

Dit is de boodschap aan die slachters:
Jullie terreur is overbodig|
Allah heeft geen bescherming nodig
van wrede killers en verkrachters

Piet Bogaards