Tegen politieke en maatschappelijke toestanden

Een hekeldichtje van Erdogan

Recep Erdogan, de president van Turkije, neemt poëzie nogal serieus, zoals blijkt uit zijn inspanningen om de Duitse komiek Böhmermann vanwege een hekeldichtje achter de tralies te krijgen. Misschien speelt daarbij een rol dat Erdogan in 1999 zelf vier maanden in de gevangenis heeft gezeten (hij was veroordeeld tot tien maanden) vanwege een gedichtje dat hij had voorgedragen bij een toespraak. Het ging om een nationalistisch gedicht uit 1912 van de Turkse dichter Ziya Gökalp. Erdogan zou hiermee hebben opgeroepen tot haat op basis van religieuze verschillen – lees “jihad”. Als bewijslast werd aangevoerd dat Erdogan het bekende gedicht zelf had aangepast om het nog agressiever te maken. Een hekeldicht? Het roept in elk geval op tot wraak op de vijanden van het geloof. Het oorspronkelijk gedicht luidt, slordig vertaald, als volgt:

Gebed van de soldaat

Geweer in de hand, geloof in het hart
heb ik twee verlangens: geloof en vaderland.
Het leger is mijn thuis, de Sultan mijn leider,
Sta de Sultan bij, o heer!
Geef hem een lang leven, o heer!

De heilige oorlog is ons pad, martelaarschap aan het eind,
Het geloof vraagt om waarheid en dienstbaarheid,
Het land is onze moeder, de natie is onze vader ,
Maak het land welvarend, o heer!
Verhef de natie, o heer!

Mijn banier is van God de Ene, mijn vlag de halve maan,
De eerste groen, de tweede rood,
Neem pijnlijk wraak op de vijanden van Islam,
Laat de Islam gedijen, o heer!
Vernietig haar vijanden, o heer!

Veel dappere helden op het strijdveld
werden martelaars voor geloof en vaderland,
Laat de haard roken, laat de hoop opflakkeren,
Laat de martelaar niet treuren, o heer!
Laat zijn einde niet krachteloos zijn, o heer!

De commandanten zijn krachtige vaders,
De sergeanten en korporaals onze broeders,
Onze wetten georganiseerd en gerespecteerd.
Laat het leger volmaakt zijn, o heer!
Laat het banier overwinnen, o heer!

Erdogan haalde de laatste strofe eruit en maakte ervan:

De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen,
de moskeeën onze kazernes, de gelovigen soldaten.
Het heilige leger beschermt mijn geloof. 
God is groot, God is groot.

Wie het origineel leest, en de aanpassing van Erdogan, moet constateren dat het gedicht van zichzelf al jihadistisch genoeg was, en dat Erdogan de sterkste beelden van het gedicht zelf heeft toegevoegd. In Nederland zouden we het misschien niet goedkeuren dat er zo met een klassieker werd omgesprongen, maar we zouden het vrij absurd vinden om iemand voor zoiets 4 maanden cel op te leggen.

Toen Erdogan de bak in verdween, hebben vrienden van hem aangekondigd dat hij in de gevangenis een bundel gedichten zou gaan schrijven. De bundel is niet verschenen, maar misschien kunnen we nog iets tegemoet zien. In elk geval past Erdogan naadloos in de traditie van dichtende dictators: Nero, Dzjengis Khan, Napoleon, Stalin, Mao Tse Tung, Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Pol Pot, Ceausescu, Kim Il Sung, Ayatolla Khomeini, Radovan Karadzic en Osama Bin Laden schreven allemaal gedichten, sommige van hen niet onverdienstelijk. Jammer genoeg bleek hun talent tot moord en onderdrukking uiteindelijk groter.

AdR