Tegen God en goddelozen

Psalm 139

U kent ons, God, tot in de ziel
U heeft de nieren zelfs geschapen
Hooguit genetisch zijn we apen
Van achter, voor, en en profile

God, houd ons op het rechte spoor
Wie over U respectloos praten
En wie U haat moeten wij haten
Daar geeft u geen vergeving voor

Wie zondigt, vloekt of bloed vergiet
Verdient helaas geen eeuwig leven
En zelfs het leven niet voor even
Hun kop eraf, dan staat U quitte

In haat en wrok en jaloezie
Is er van U geen evenknie

Jacobus

Toelichting: In 2020 verscheen ‘De openbaringen van Jacobus‘, niet te verwarren met de Openbaring van Jacobus uit de Nag Hammadi-geschriften. Deze nieuwe openbaringen, geschreven door Jacobus, behelzen een complete Rijmbijbel in 81 sonnetten, met warme aandacht voor de gruwelijkste en meest absurde levenslessen in het Woord Gods. Dit sonnet vat de afdeling “psalmen” samen.