Tegen politieke en maatschappelijke toestanden

“De leraar die niet voor de klas kan staan…”

De leraar die niet voor de klas kan staan
en voor zijn leven vrezen moet, heeft recht
om vrij te spreken. Vrij, dus níet geknecht
door moslims die gekwetst aan ’t dreigen slaan

dat deze kwestie door hen wordt beslecht
en dat dit met geweld gepaard zal gaan.
De beurt is aan politici wiens baan
het is om vóór te gaan in dit gevecht.

Maar wat valt Sigrid Kaag hier door de mand!
Ze bezigt zeer beschaafd de onmachtstaal
van hoop, maar door gemis aan harde hand

spreekt er geen leiderschap uit haar verhaal.
Macht zonder daden is niet relevant,
het roepen zonder daadkracht slechts kabaal.

John Manschot

Toelichting: reactie op tweets van Sigrid Kaag over de bedreiging van een leraar in Rotterdam.

DuoTweet SigridKaag