Tegen persoon X of Y, Tegen politieke en maatschappelijke toestanden

Bruls lost het op

Corona houdt ons allen in de greep
van angst, verzet, gemopper en gezeur
en ook nog van ministers waar een geur
van machtswellust en liederlijk gedweep

met hun belangrijkheid en zelfs grandeur
het zicht ontneemt op wie nu echt de streep
trekt én een ander virus dat zo leep
in opkomst is terugwijst naar de deur.

Het is Hubertus Bruls die zeer beslist
een eind maakt aan de nationale twist
door in gesprek te gaan met wie gedwee

zich voegen zal naar Huberts exposé.
Daar heeft ‘ie zich vooraf van vergewist
als in een dictatuur waar weerwoord mist.

John Manschot

Toelichting: Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, wil de polarisatie in de samenleving tegengaan met een “langetermijnstrategie”. Hoe die strategie eruit ziet is onbekend. Bruls wil graag in gesprek gaan om de polarisatie te doorbreken, maar niet met andersdenkenden