Tegen God en goddelozen

2 Koningen 2:23-25

Profeet Elisa deed zijn best
De mens Gods regels voor te leven
En zo naar eerherstel te streven
Het volk had het weer eens verpest

Elisa schoor zijn schedel kaal
En werd door 42 kinderen
Bespot, wat God kordaat liet minderen
Geen mens zet mannen Gods voor paal!

God regelde bij toverslag
Twee hongerige grizzlyberen
Een bloedbad Gods, dat zou ze leren!
Daar klonk Elisa’s hoongelach

De bodem raakte roodgekleurd
Terwijl die schoolklas werd verscheurd

Jacobus

Toelichting: In 2020 verscheen ‘De openbaringen van Jacobus‘, niet te verwarren met de Openbaring van Jacobus uit de Nag Hammadi-geschriften. Deze nieuwe openbaringen, geschreven door Jacobus, behelzen een complete Rijmbijbel in 81 sonnetten, met warme aandacht voor de gruwelijkste en meest absurde levenslessen in het Woord Gods. Dit sonnet vat het verhaal van de profeet Elisa samen.

Tegen God en goddelozen, Tegen persoon X of Y

Op Freek de Jonge

Het kind uit de Hervormde pastorie
geloofde niet dus nam de jonge Freek
ruw spottend afstand van zijn vaders preek,
hij gold al snel als goddeloos genie

waar iedere afvallige naar keek
als Freek vol vuur de christen kwetste die
tot God bad met gebogen hoofd en knie
opdat ‘ie voor de duivel niet bezweek.

Maar Lale Gül die hunkert naar een leven
in vrijheid die aan die van Freek doet denken
heeft hij een laffe deugsermoen gegeven,

voor hem is ‘t tegenwoordig om het even:
wat woorden die een moslim kunnen krenken
of een pak slaag door lichtgeraakte neven.

John Manschot

Toelichting: Op zondag 12 december vertelde Lale Gül, die ernstig werd bedreigd na de verschijning van haar debuut “Ik ga leven”, in een interview bij omroep WNL dat ze weinig steun kreeg uit progressieve hoek; zo had domineeszoon Freek de Jonge haar de les gelezen over het beschimpen van religie. Lale Gül: “Hij beweerde dat, als je iemand beledigt, dit net zo erg is als wanneer je iemand een klap op z’n kop geeft.” 

Tegen persoon X of Y, Tegen politieke en maatschappelijke toestanden

Bruls lost het op

Corona houdt ons allen in de greep
van angst, verzet, gemopper en gezeur
en ook nog van ministers waar een geur
van machtswellust en liederlijk gedweep

met hun belangrijkheid en zelfs grandeur
het zicht ontneemt op wie nu echt de streep
trekt én een ander virus dat zo leep
in opkomst is terugwijst naar de deur.

Het is Hubertus Bruls die zeer beslist
een eind maakt aan de nationale twist
door in gesprek te gaan met wie gedwee

zich voegen zal naar Huberts exposé.
Daar heeft ‘ie zich vooraf van vergewist
als in een dictatuur waar weerwoord mist.

John Manschot

Toelichting: Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, wil de polarisatie in de samenleving tegengaan met een “langetermijnstrategie”. Hoe die strategie eruit ziet is onbekend. Bruls wil graag in gesprek gaan om de polarisatie te doorbreken, maar niet met andersdenkenden

Tegen God en goddelozen

Psalm 139

U kent ons, God, tot in de ziel
U heeft de nieren zelfs geschapen
Hooguit genetisch zijn we apen
Van achter, voor, en en profile

God, houd ons op het rechte spoor
Wie over U respectloos praten
En wie U haat moeten wij haten
Daar geeft u geen vergeving voor

Wie zondigt, vloekt of bloed vergiet
Verdient helaas geen eeuwig leven
En zelfs het leven niet voor even
Hun kop eraf, dan staat U quitte

In haat en wrok en jaloezie
Is er van U geen evenknie

Jacobus

Toelichting: In 2020 verscheen ‘De openbaringen van Jacobus‘, niet te verwarren met de Openbaring van Jacobus uit de Nag Hammadi-geschriften. Deze nieuwe openbaringen, geschreven door Jacobus, behelzen een complete Rijmbijbel in 81 sonnetten, met warme aandacht voor de gruwelijkste en meest absurde levenslessen in het Woord Gods. Dit sonnet vat de afdeling “psalmen” samen.

Tegen een bepaald slag mensen

De autohandelaar

De fuseekogel is inmiddels vierkant,
de koppelingsplaat een gatenkaas.
Een auto uit de sloop of cross
geeft hij een prachtig tweede leven.
Hij licht uit liefde voor het vak,
de kunst om roest weer glans te geven.
Een sloopauto hoef je niet te slopen
zolang hij nog een beetje oogt.
Beetje vertoesjen, beetje poetsen
en je kunt hem nog heel goed verkopen.
Tijdens de testrit legt hij de strop
met mooie praatjes om je kop.
Helaas mag je niet de snelweg op:
kentekenpasje thuis vergeten,
als u mij nu eventjes laat rijden,
merk je wel hoe vlot hij gaat.
De turbo gaat nog op volle kracht,
het koetswerk wiegt en schommelt zacht.
Het blijft een hele mooie bak,
het onderhoudsboekje is even zoek,
maar hier gaat u geen spijt van krijgen.
Garantie krijgt u tot de hoek.

Alexis de Roode

Tegen politieke en maatschappelijke toestanden

Trots op Nederland?

Dat ooit voor mij als vaderlandse zoon
Het leven in dit land een aanvang nam
Is iets wat mij toevallig overkwam,
Maar waar ik mij wel dankbaar voor betoon.

Maar dat ik mij nou op de borstkas ram
Uit trots omdat ik hier nog altijd woon
Is net zo vreemd voor mij als autochtoon
Als dat een appel trots is op zijn stam.

Met wat ik doe ben ik soms best tevreden,
Dan breng je immers zelf iets moois tot stand,
Maar wat mijn landgenoten doen of deden
Is voor voldoening voor mijzelf geen reden.

En trots op eigen volk en vaderland
Is vaak de vonk voor weer een wereldbrand.

 

Driek van Wissen (1943-2010)

Toelichting: Driek van Wissen was de Dichter des Vaderlands van 2005 tot 2008. Hij schreef dit sonnet nadat Rita Verdonk in 2007 de politieke partij “Trots op Nederland” had opgericht. Verdonk stond eerder o.a. bekend als een bikkelharde minister van vreemdelingenzaken. Ze opereerde in de rechterflank van de VVD en stapte na een hoog oplopend conflict met o.a. Mark Rutte uit de partij, net als voorheen Geert Wilders. Trots op Nederland viel helaas op door knullige pr-filmpjes, won in 2010 geen enkele zetel bij de verkiezingen en Verdonk verliet de politiek.

Tegen God en goddelozen

‘Alsof het Allah iets zou kunnen schelen…’

Alsof het Allah iets zou kunnen schelen
dat tekenaars en schrijvers snedig spotten
of burgers smalend spreken over zotten
als moslims wegens doorgesneden kelen

een samenleving schokken en beknotten
in onbekommerd vrij zijn om te delen
wat er zoal in ’t mensenbrein kan spelen.
Laat je door Elforkani niet bedotten.

Die zelfverklaarde spreekbuis der profeet
die ooit verzon dat Allah zelf hem riep
en in diens naam veel onfatsoenlijks deed,

spreekt zalvend van respect maar in ’t geniep
is híj het die een kromzwaard heeft gesmeed
terwijl de Deugd zo lekker deugend sliep.

John Manschot

Toelichting: het sonnet is een reactie op dit interview met imam Elforkani van de Blauwe Moskee, en de recente gebeurtenissen in Frankrijk. 

 

 

Tegen poëzie en de literaire wereld

Y

De yeeste ziet men zelden meer,
die is als metrum ‘uit de tijd’;
een groep vol ultra’s evenzeer
die u best vooraleerst vermijdt:
de Vrije Verzers, wier allee
doodloopt in taedium vitae.

Ditmar Bakker

Toelichting: Dit gedicht is de letter Y uit een Stilistisch Alfabet van Engelse sextetten, geënt op de alfabetten van F.L. Bastet uit de jaren ’80. De rest van dit Stilistisch Alfabet is hier te lezen.

Hekelnieuws

Hekelbloemlezing voor geen tientje!

Hekelen werd anno 2018 een serieuze zaak, met dank aan Jan Böhmermann en Recep Erdogan. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is een gedicht in West-Europa door de rechter verboden. Daarmee blijft het hekeldicht het enige soort gedicht dat met recht “gevaarlijke poëzie” genoemd mag worden. Dat is al zo sinds de tijd van Joost van den Vondel. Er zijn natuurlijk ook ongevaarlijke hekeldichten, die zich richten op de lach of kleine obsessies van de dichter zelf. De bloemlezing Ik proef iets wat bedorven is is de enige gespecialiseerde verzameling Nederlandse hekeldichten, van light verse tot bittere ernst.

Deze compacte bloemlezing in hardcover werd in 2016 uitgegeven door Uitgeverij Passage en is inmiddels afgeprijsd naar € 9,-. Bestel hem hier!

omslag-hekeldichten

“een bloemlezing als deze past in het huidige tijdsgewricht. Ongebreideld een mening ventileren is voor velen zo ongeveer een eerste levensbehoefte geworden. De dichter bekommert zich ten minste nog om de vorm waarin hij zijn boosheid giet”

Janita Monna, Trouw

Bloemlezers Alexis de Roode, Daniël Dee en Benne van der Velde willen het hekeldicht laten zien van zoveel mogelijk verschillende kanten en kozen daartoe gedichten van o.a. Willem Bilderdijk, Hugo Claus, Willem Elsschot, Hans Faverey, Gerrit Komrij, Willem Kloos, Lucebert, Ilja Leonard Pfeiffer, J. Slauerhoff, M. Vasalis, Driek van Wissen en Joost van den Vondel.

In Meander en in Trouw verschenen lovende recensies. Ook NRC Handelsblad signaleert de bloemlezing.

“ze kunnen tegelijkertijd vals, leugenachtig, incorrect of ronduit smerig zijn”

Hans Puper, Meander

Ik proef iets wat bedorven is (hekeldichten) ; ISBN 97890 5452 303 1; gebonden in harde kaft; € 9,-.

omslag-hekeldichten

Tegen poëzie en de literaire wereld

U

In Utrecht kent het dichtersgilde
een lid of der… vijf… zeventien,
tekst brakend die men licht niet wilde
uitpluizen of bij leven zien;
‘t gedijt als ulcus aan de Vecht
en dat is nog zeer zacht gezegd.

Ditmar Bakker

Toelichting: Dit gedicht is de letter U uit een Stilistisch Alfabet van Engelse sextetten, geënt op de alfabetten van F.L. Bastet uit de jaren ’80. De rest van dit Stilistisch Alfabet is hier te lezen.