Tegen God en goddelozen

2 Koningen 2:23-25

Profeet Elisa deed zijn best
De mens Gods regels voor te leven
En zo naar eerherstel te streven
Het volk had het weer eens verpest

Elisa schoor zijn schedel kaal
En werd door 42 kinderen
Bespot, wat God kordaat liet minderen
Geen mens zet mannen Gods voor paal!

God regelde bij toverslag
Twee hongerige grizzlyberen
Een bloedbad Gods, dat zou ze leren!
Daar klonk Elisa’s hoongelach

De bodem raakte roodgekleurd
Terwijl die schoolklas werd verscheurd

Jacobus

Toelichting: In 2020 verscheen ‘De openbaringen van Jacobus‘, niet te verwarren met de Openbaring van Jacobus uit de Nag Hammadi-geschriften. Deze nieuwe openbaringen, geschreven door Jacobus, behelzen een complete Rijmbijbel in 81 sonnetten, met warme aandacht voor de gruwelijkste en meest absurde levenslessen in het Woord Gods. Dit sonnet vat het verhaal van de profeet Elisa samen.